print

Veebi kasutusjuhend

Portaal www.tugiinfo.eu on mõeldud kasutamiseks nii tööotsijatele kui ka tööandjatele. Portaal koondab infot vaimupuudega inimeste kutseõppe- ja tööhõive võimaluste kohta.

Tööotsija külastab vajadusel portaali koos juhendajaga, kes juhendab ja abistab vastavalt vajadusele.

Menüü esimene leht on info portaalist, mis annab ülevaate portaali eesmärgist.

Info veebist- on vormistatud lihtsas keeles. See on lugemisraskustega inimest toetav kirjalik eneseväjendusviis. Keerulisemate tekstide lugemiseks/mõistmiseks vajab vaimupuudega inimene kindlasti juhendaja abi ja veebimaterjalid arutatakse eluliste näidete varal omavahel läbi. Lihtsat keelt on kohati kasutatud ka käsiraamatu materjalides ja

Päevakeskus Käo, Käo 53, Tallinn 11317, tel. +372 672 0696